Compendia24.no - Din veileder i arbeidslivet

Compendia24.no er en gratis tjeneste, som gir kvalitetsikret informasjon om regler i arbeidslivet.

Temaer som behandles er ansettelse, ferie, lønn, sykdom, permisjon og oppsigelse. Husk å sjekke om din bedrifts personalhåndbok kan gi bedre vilkår enn det loven sier.

Compendia leverer en utvidet løsning til bedrifter. Her vil du få tilgang til skjemaer, spørretjeneste, lover og mange flere temaer (yrkesskade, HMS, pensjon, permitteringer, virksomhetsoverdragelse m.m.)

Compendia leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet.